5 อันดับข่าวที่ได้รับความนิยม
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เม.ย. 2557
โรงพยาบาลตำรวจ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันที่ 22 - 28 เมษายน 2557
รายชื่อบริษัทประกันชีวิตคู่สัญญา ในระบบโรงพยาบาล
+ บทความสุขภาพ เหงื่อมาก เหงื่อน้อย บอกโรคได้
คำสั่งยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และ ประทวน


5 อันดับข่าวล่าสุดในหมวด
คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศสัญญาบัตร และประทวน มิ.ย.57
คำสั่งว่าที่ยศ และ ยศประทวน
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ รอง สว.- ผบ.หมู่ วาระ 2556
คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศข้าราชการสัญญาบัตร มี.ค. เม.ย.57
ประกาศผลสอบแข่งขันคัดเลือกอบรมหลักสูตร สว.
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ลูกจ้างประจำ และ พนักงานข้าราชการ (374 reads)

คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ลูกจ้างประจำ และ พนักงานข้าราชการ

- คำสั่ง 1550 ใหม่ แก้ไขลูกจ้าง (1.5, 1, 0.5 )                          >> รายละเอียด
- คำสั่ง 1551 ใหม่ แก้ไขลูกจ้าง (เกือบถึงขึ้นเต็ม)                       >> รายละเอียด
- คำสั่ง 1552 ใหม่ แก้ไขลูกจ้าง (เต็มขั้น)                                  >> รายละเอียด
- คำสั่ง 1553 ใหม่ แก้ไขลูกจ้าง (เกษียณ)                                 >> รายละเอียด
- คำสั่ง 1554 ใหม่ แก้ไขลูกจ้าง (พนักงานข้าราชการ)                  >> รายละเอียด
- คำสั่ง  1561 ใหม่ แก้ไขลูกจ้าง (เลื่อนขั้นค่าจ้างและปรับระดับ)     >> รายละเอียด