5 อันดับข่าวที่ได้รับความนิยม
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เม.ย. 2557
+ อาการคันตามผิวหนัง
+ บทความสุขภาพ เหงื่อมาก เหงื่อน้อย บอกโรคได้
คำสั่งขั้นเงินเดือน ต.ค.57
คำสั่งปรับเงินเดือนชดเชยตามคุณวุฒิ


5 อันดับข่าวล่าสุดในหมวด
แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่ 16 (ปีงบประมาณ 2559)
คำสั่งขั้นเงินเดือน วพ.รพ.ตร.และนต.รพ.ตร.ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก 1 เม.ย. 58
คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศตำรวจชั้นสัญญาบัตรและแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน เดิอน ก.ค.และส.ค.58
คำสั่งขั้นเงินเดือน รพ.ตร.ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก 1 เม.ย. 58
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน บก.อก.รพ.ตร. 1 เม.ย. 2558
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ลูกจ้างประจำ และ พนักงานข้าราชการ (772 reads)

คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ลูกจ้างประจำ และ พนักงานข้าราชการ

- คำสั่ง 1550 ใหม่ แก้ไขลูกจ้าง (1.5, 1, 0.5 )                          >> รายละเอียด
- คำสั่ง 1551 ใหม่ แก้ไขลูกจ้าง (เกือบถึงขึ้นเต็ม)                       >> รายละเอียด
- คำสั่ง 1552 ใหม่ แก้ไขลูกจ้าง (เต็มขั้น)                                  >> รายละเอียด
- คำสั่ง 1553 ใหม่ แก้ไขลูกจ้าง (เกษียณ)                                 >> รายละเอียด
- คำสั่ง 1554 ใหม่ แก้ไขลูกจ้าง (พนักงานข้าราชการ)                  >> รายละเอียด
- คำสั่ง  1561 ใหม่ แก้ไขลูกจ้าง (เลื่อนขั้นค่าจ้างและปรับระดับ)     >> รายละเอียด